Створення: 21.12.2015

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 18/12/2015

  • У зв’язку з отриманням 18.12.2015р. iнформацiї вiд власника акцiй емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй однiєї фiзичної особи зменшився зi 100% голосуючих акцiй (100% статутного капiталу) до 0%.
  • У зв’язку з отриманням 18.12.2015р. iнформацiї вiд власника акцiй емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй iншої фiзичної особи збiльшився з 0% до 100% голосуючих акцiй (100% статутного капiталу).