Створення: 29.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/03/2013

Наказом керівника від 29.03.13 звільнений головбух Андрющенко Вадим Миколайович, акціями АТ не володіє, перебував на посаді з 25.03.08, та призначена на невизначений термін головбухом Головєрова Наталя Вікторівна, акціями АТ не володіє, попередня посада заст. головбуха, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор  Волошиновський Олександр Онисимович.