Створення: 28.10.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 27/10/2014

Наказом директора вiд 27.10.2014:

  • звiльнена головний бухгалтер Головєрова Наталя Вiкторiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 08.10.2013 Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • призначена головним бухгалтером на невизначений термiн Василевська Ольга Леонiдiвна, акцiями не володiє, попередня посада головний бухгалтер фiлiї «Скадовський райавтодор» ДП «Херсонський облавтодор». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.