Створення: 24.03.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 22/03/2016

Рiшенням єдиного акцiонера з 22.03.2016 припинено повноваження директора Трофiмовича Сергiя Анатолiйовича, на посадi перебував з 16.05.2013, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням єдиного акцiонера з 23.03.2016 призначений на невизначений термiн директор Булах Iван Васильович, акцiями не володiє, попередня посада тимчасово не працюючий. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.