Створення: 21.12.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 18/12/2015

  • Рiшенням єдиного акцiонера 18.12.2015 припинено повноваження голови наглядової ради Коган Яни Вiкторiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.02.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням єдиного акцiонера 18.12.2015 припинено повноваження члена наглядової ради Алтуховой Iнни Юрiївни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.02.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • Рiшенням єдиного акцiонера 18.12.2015 припинено повноваження ревiзора Денисенко Наталiї Леонiдiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.02.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Функцiї ревiзора покладенi на незалежного аудитора на договiрних засадах.
  • Наказом директора звiльнена з 18.12.2015 головний бухгалтер Василевська Ольга Леонiдiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 27.10.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Функцiї головного бухгалтера покладенi на директора.