Створення: 20.05.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 16/05/2013

Рішенням наглядової ради від 16.05.13: звільнений директор Волошиновський Олександр Онисимович, акціями АТ не володіє, перебував на посаді з 04.07.03; призначений директором до переобрання Трофімович Сергій Анатолійович, акціями АТ не володіє, попередня посада: комерційний директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Трофімович Сергій Анатолійович.