Створення: 11.02.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/02/2014

Рішенням єдиного акціонера 11.02.14 відкликані особи, які перебували на посадах з 10.09.13: голова наглядової ради (НР) Берковська Тамара Михайлівна; член НР Затван Олександр Борисович; Ревізор Діордіцу Сергій Павлович.

Тим же рiшенням призначені на 3 роки: голова НР Коган Яна Вікторівна, попередня посада –  директор юридичного департаменту ТОВ «Деміс Груп»; член НР Алтухова Інна Юріївна, попередня посада – заступник директора з фінансів ТОВ «Деміс Груп»; Ревізор Денисенко Наталія Леонідівна, попередня посада – директор департаменту аудиту ТОВ «Деміс Груп».

Усі особи акціями не володіють.

Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Трофімович Сергій Анатолійович.