Створення: 10.09.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 10/09/2013

Рішенням зборів акціонерів 10.09.13 звiльнені особи, які перебували на посадах з 12.03.11: голова наглядової ради (НР) Харлова Ольга Володимирівна, акціями не володіє; член НР Берковська Тамара Михайлівна, володіє 99,999% акцій; Ревізор Кобець Оксана Вікторівна, акціями не володіє. Тим же рiшенням призначені на 3 роки: голова НР Берковська Тамара Михайлівна, володіє 99,999% акцій, пенсіонер; член НР Затван Олександр Борисович, володіє 0,001% акцій, попередня посада – заступник керівника департаменту капремонту уряду м.Москви; Ревізор Діордіцу Сергій Павлович, акціями не володіє, безробітний. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Трофімович Сергій Анатолійович.