Створення: 08.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 08/10/2013

Наказом керівника від 08.10.13 звільнена головбух Пастушенко Олена Володимирівна, акціями АТ не володіє, перебувала на посаді з 19.06.13, та призначена на невизначений термін головбухом Головєрова Наталя Вікторівна, акціями АТ не володіє, попередня посада: заст. головбуха, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Трофімович Сергій Анатолійович.